Search
Home > PTPS Experience > Non- Academic Subjects

Non- Academic Subjects

Designation

Name

Email

Head of Department

Miss Chang Hao Yi Diana

chang_hao_yi_diana@moe.edu.sg

Senior Teacher

Mdm Julie Abdullah (Art)

Julie_abdullah@moe.edu.sg

Coordinators

Mr Lim Zi Kai (Music)

lim_Zi_Kai@moe.edu.sg

Representatives

Teachers

Ms Sim Jiayan

sim_jiayan@moe.edu.sg

Mr James Ng Wen Liang

james_ng_wen_liang@moe.edu.sg